Имиджови и продуктови дигитални кампании

Сектрон

Имиджова кампания 30г Сектрон

Предизвикателството: 

Сектрон е водеща българска компания в областта на дистрибуцията и цялостния инженеринг на системи за сигурност. 30г стабилно развитие и завоювани пазарни ниши е постижение, за което трябваше да разберат основните целеви аудитории, чрез налагането на няколко основни послания на пазара, а именно, че са технологичен лидер, че са надежден и сигурен партньор, да разкажем за постиженията  и да генерираме лидове за покупка на основните продуктови категории.

01

Нашето решение: 

След анализ на възприятията, имиджа на компанията и търговските цели, разработихме имиджова и продуктова комуникационна стратегия, която трябваше да се наложи и надгради за шест месеца. Творческата стратегия стъпи на основното послание на марката и на нейните ценности, а продуктовата ги доразви и надгради с основните предимства на ключови серии алармени системи. Изработихме няколко ключови визии и видео съдържание.

Като медийни канали заложихме на банерна имиджова и силна ПР и нейтив кампания в ключови бизнес и технологични медии. Подпомогнахме всичко със семантичен анализ на ключовите думи като основа за нашите послания, които от една страна налагаха имиджа на марката чрез послания и бореха притесненията при вземане на решения за покупка.

Различен беше и подходът към B2C и B2B аудиториите. Използвахме силата на PPC кампаниите в LinkedIn, Meta и Google  за привличане на трафик, насочване на търсенията и генериране на лидове.

Резултатите не закъсняха, както и някои ключови решения за промяна на клиентското преживяване на интернет страницата на клиента.

02

С настоящата референция бихме искали да изразим нашето задоволство от сътрудничество между “Power Brand” ООД и “Сектрон” ООД.
“Power Brand” ООД ни изготвя различни маркетингови кампании и изпълнява стриктно, качествено и в срок поетите ангажименти към нас.
“Power Brand” ООД демонстрира със своите високо квалифицирани специалисти в областа на маркетинга, отлични резултати и професионално оформяне на всеки зададен ангажимент. Въз основа на нашия опит от съвместната ни работа препоръчваме фирмата като коректен и надежден партньор.

Амелия ВиденоваМаркетинг Мениджър

Искате повече информация?
Свържете се с нас