iBank

Технически SEO одит. Семантичен анализ. Имплементация на препоръките на одита. Одит на присъствие в социални медии.

Подходът

Краят на 2021г INVEST BANK пуска новата си интернет страница. Задачата пред нас беше да направим технически и семантичен одит на сайта и да подпомогнем бързата му индексация от търсачката на Google и да подобрим основните показатели на представянето.

Основните цели и заданието

  • Да се провери каква е достъпността на съдържанието и ефективността при обхождане на изкуствения интелект на Google
  • Как банката се ранкира по основните  ключови думи и фрази и къде трябва да се работи с приоритет.
  • Оптимизация на всички визуални и графични ресурси
  • Анализ на съдържанието и оптимизация за генериране на лидове от приоритетните продуктови страници

Нашето решение

Този процес започна с анализ на представянето в два основни аспекта- техническо и SEO на съдържанието. С помощта на различни платформи за анализ на представянето на страницата се фокусирахме върху проверката на достъпността на съдържанието и ефективност при обхождане на изкуствения интелект на Google (crawl efficiency). Основни акценти в тази част на анализа беше възможността и качеството за индексация на страниците, архитектурата на сайта и наличието и токсичността на вътрешните и външни линкове, скорост на страницата, наличие на дублирано съдържание, грешки при пренасочвания и др.

След изготвяне на доклада и идентифициране на основните проблеми сформирахме екип от агенцията, доставчика на сайта и клиента, който се зае с отстраняването им.

На база на семантичния анализ на основни ключови думи/фрази разработихме  анализ за конкурентността на страницата и направихме мапинг на същите. Изследвахме съдържанието на топ ключови страници на сайта и дадохме препоръки за разместване и пренасочване на съществуващо съдържание и за промяна на заглавия на страници, и оправихме мета тагове и описания, оптимизация на снимки и др. визуални елементи, както и вътрешни анкерни връзки.

На месечна база се изготвяше подробен отчет за свършената работа. В края на периода се направи междинен SEO одит, за да се видят резултатите от работата, както и да се допълнят ново идентифицирани проблеми.

Резултатите не закъсняха и след няколко месеца работа успяхме да подобрим скоростите на зареждане, да премахнем голяма част от дублираното съдържание, да докладваме към Google и в последствие да се премахнат външните токсични връзки към сайта, да подобрим мета описанията и много други специфични задачи.

Одит на присъствието в социалните мрежи

Ефективността на социалните медии не се измерва само със създаването на консистентно на марката дигитално присъствие. Те са съществена част от маркетинг стратегията за постигане на целите на компанията. Направихме този одит, за да дадем независима, професионална оценка за присъствието и ангажираността на потребители с  марката и да подпомогнем дефиниране на цели за следващи периоди.

Обхват на одита:

  • ДОСТИГАНЕ ДО АУДИТОРИИ – Данни за фенове и последователи
  • АНГАЖИРАНЕ – Взаимодействие със съдържанието, сравнено с общия брой фенове
  • СЪДЪРЖАНИЕТО – данни за брой постове, регулярност, тип
  • КАЧЕСТВО НА СЪДЪРЖАНИЕТО – Анализ на разнообразието на съдържанието, формати, призиви за действие
  • ДЕЙСТВИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ МЕДИИ – Трафик към сайта
  • ПРЕДСТАВЯНЕ СПРЯМО ОСНОВНИТЕ КОНКУРЕНТИ

В препоръките от одита не се ограничихме само с такива свързани със съдържанието и начина, по който се ангажират потребителите. Направихме холистичен подход към темата и включихме и препоръки, свързани с отчитането на данните, настройване на системите и някои технически изисквания към тях.

Искате повече информация?
Свържете се с нас