Skip to main content

RACE Framework

Опитът ни е показал, че моделът RACE е успешен и удобен за разработката на дигиталните активности за развитие при различните брандове. Нека ви разкажем малко повече за една от най-успешните методологии в маркетинга:

( Reach-Act-Convert-Engage )

RACE методологията включва 4 стъпки за комуникация с потребителя:

  • Достигане:  По време на тази стъпка изграждаме разпознаваемост и видимост на бранда и продуктите или услугите, които предлага. Таргетираме онлайн и офлайн медии, с цел привличане на трафик към основния сайт, мкросайтове или страници в социалните мрежи. Процесът включва и достигане до все повече потенциални клиенти, с течение на времето, чрез използването на собствени, платени или привлечени медийни канали.
  •  Действие: В този етап се случва „убеждаването“ на потенциалните клиенти да предприемат следващата стъпка в потребителското си пътуване. Това може да стане чрез търсене на повече информация, за да разберат повече за компанията или услугите и, търсене на конкретен продукт или търсене на съдържание в блог или социални медии.
  • Конвертиране: Стъпката, в която убеждаваме привлечената аудитория да предприеме следващо действие и да се превърне в реален клиент, който прави покупка, независимо дали ще го направят чрез онлайн транзакции или във физически магазин.
  • Обвързване: На този етап вече развиваме и изграждаме дългосрочни отношения с купувачите. Използват се различни комуникации с клиентите на сайта, в социалните мрежи, чрез имейл и т.н., за да се създаде лична връзка с тях и да се превърнат в лоялни потребители и фенове на бранда.

В обобщение

Методологията RACE предоставя подход, който може да се използва на различни нива в дигиталния маркетингов план на всяка компания. Тя помага при определянето на цели, изборът на стратегия и тактика, както и задаването на подходящи KPI на всеки етап.

Следваме и прилагаме RACE успешно в голяма част от проектите, по които работим.

Искате повече информация?
Свържете се с нас