Skip to main content

SEO audit е процес на изследване и оценка на интернет страницата с цел идентифициране на проблеми, които влияят на нейната видимост в Google(основно) и органичните резултати.  Когато се прави SEO audit е важно да се  заложат ясни цели. Такива, свързани с увеличаване на органичния трафик и броят на ключовите думи по които се класира страницата и увеличаване на конверсиите от органичните търсения. Работата по одита отнема около две седмици в зависимост от сложността на сайта и включва няколко аспекта на одита:

Технически SEO Audit

Фокусът е върху техническата инфраструктура на страницата. Някои от основните елементи на одита са:

  1. Каква е скоростта на зареждане на страницата: Бързият зареждащ се уебсайт подобрява потребителския опит и може да има положителен ефект върху ранга в резултатите от търсачките.
  2. Оптимизация за мобилни устройства: Уверяваме се, че уебсайтът е добре оптимизиран за мобилни устройства, като използваме на респонсив дизайн.
  3. Добра индексация: Проверява се дали търсачките могат лесно да индексират съдържанието на уебсайта ви, като използвате правилни мета-тагове, роботс.txt файлове и карти на сайта.
  4. URL Структура: Какви URL адреси сте използвали? Ясни ли са, описателни ли са и дали подобрят разбирането както за потребителите, така и за търсачките.
  5. Сигурност и SSL Сертификати: Защитена ли е страницата със SSL сертификат, който осигурява криптирана връзка между потребителя и сървъра.
  6. Оптимизация на кода на страницата за по-бързо зареждане и по-лесна индексацията.
  7. Структурирани Данни: Използвате ли структурирани данни (Schema Markup), които помагат на търсачките да разбират по-добре съдържанието на уебсайта и да показват богати снипети в резултатите.
  8. Канонични URL-и: Използвате ли канонични URL-и, за да посочите предпочитаната версия на страница, ако има множество URL адреси, които водят до едно и също съдържание.

Семантичен SEO Audit

Тук се анализира кои са ключовите думи по които потребителите търсят. Създават се семантични ядра и се търсят нишите в които основните конкуренти са слаби и бихме могли да  имаме предимство пред тях в търсенията. Препоръчват се кой думи да се използват в заглавиятата на статии, описнания на продукти и друга информация, какви да са под заглавията. Не трябва да се пропуска наличието на мета описанията и как са структурирани URL-ите.  Съдържанието на страницата е ключов фактор за добрата индексация, затова се проверява наличието на дублирано съдържание, качеството му на целевите страници. Ако има голям процент отпадащи потребители трябва да се задълбочи анализът в причините за това.

Анализ на линковете на страницата

На този етап се анализира качеството и количество на вътрешните и външни линкове на страницата. Прави се детайлен списък с всички външни линкове и се дава информация до каква степен те са качествени. Ако се открият т.нар. токсични линкове, същите е добре да се премахваме с помощта на Google.  Идентифицират се възможности за подобряване на авторитета на страницата. (Това само по себе си е една отделна тема. Скоро ще разкажем и за нея)

Анализ на конкуренцията.

Изследват се основните конкуренти и каква е тяхната стратегия в интернет. Най-вече  трябва да се обърне внимание на основните ключови думи и теми върху които те работят за да подобрят органичното си представяне, къде и колко инвестират за платени търсения. Това е важна информация за изграждане на правилна и ефективна SEO стратегия.