РЕБРАНДИНГ.
НОВИ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ

Innovation Starter

Бранд стратегия и архитектура на марките

Предизвикателството: 

Innovation starter е водеща българска компания в областта на обученията и организиране на събития в областта на иновациите. Бързото развитие на компанията през последните шест години я поставя пред предизвикателството да направи промяна в архитектурата (взаимовръзката) и дизайна на марката си, отговарящи на промените.  Бранд архитектурата на марките е огледало на бизнеса на компанията. Тя създава менталната организация в съзнанието на клиента и дава яснота на потребителя за йерархията и естеството на услугите. Затова се заровихме надълбоко да разберем за бизнеса и плановете за развитие на клиента и не се ограничихме само с първоначалното заданието да „освежим логото“.

01

Нашето решение: 

След обстоен анализ на плановете за развитие на компанията, на най-успешните и с потенциал за ръст услуги, на конкуренцията и потребителите, стигнахме до заключението, че не само ще е необходимо да изведем бранда на ново визуално стъпало, но и да променим архитектурата и взаимовръзката между четирите основни дейности на компанията.  Направихме пълен ребрандинг на бранда и под брандовете, отговарящ на амбицията и плановете за развитие и  дейността на клиента. Разработихме и правила за прилагане на марките в дигитална и аналогова среда. Стратегическата задача беше предизвикателна и много мотивираща. Подходихме с целия си потенциал от знания и опит и чрез прилагане на нова методология за създаване на бранд стратегия.

02

Създаване на нови страници в интернет

Предизвикателството: 

innovationstarterbox.bg стуктурно обединяваше две дейности, които се наложи да се разделят, поради различното им предназначение и до голяма степен и аудитории.

03

Нашето решение: 

След обстоен анализ и структура се създадоха две отделни страници за различните дейности. Структурно различни и отговарящи всяка на спецификата на конкретната дейност. Технически се създадоха на WP, с plugin Elementor.

04

INNOVATIONSTARTER.BG

Страница, представяща дейността на компанията

INNOVATIONACADEMY.BG

Страница представяща събитието Innovation Academy

Искате повече информация?
Свържете се с нас