Изграждане на нова интернет страница

Huvenutra

Huvenutra  е марка на Huvepharma и развива успешна дейност в производството на субстанции за храни за животни. Клиентът се обърна към нас с молба да направим в рамките на 3 седмици тази страница.  Поехме ангажимента и стартирахме с разбиране на бизнеса и изработване на структура на новата страница. След като структурирахме логически страницата, паралелно започнахме да работим по текстовете и дизайн.

В този процес водим клиентите по предварително изработен план, който е съобразен с всеки специфичен елемент на процеса. Предложихме интересни дизайнерски и UX решения. Използвахме ключовите думи, предоставени от клиента и активно работихме по текстовете, за да постигнем добро оптимизиране на съдържанието. И при този проект, клиентът имаше предсказуемост за сроковете и качеството на изпълнението.

 

Сайтът е изграден на WordPress с Елементор през февруари 2022 г.

huvenutra.com

Страница представяща компанията Huvenutra.

Искате повече информация?
Свържете се с нас