Skip to main content

Събиране на данни

За да функционира бизнесът ви ефективно в дигиталното пространство, е важно да се проследява поведението в платформата, всяка ваша или конкурентна активност, основни параметри за скорост, индексация и грешки на сайта.  За да имате тази информация първото условие е вашите инструментите да са правилно настроени.

Колко време се губи, за да се съберат, синтезират и обобщят данните от всички платформи? Всички знаем, че е адски много.

Чрез услугата Tracking & Analysis ще ви спестим много време и ще ви помогнем да създадете и настроите  необходимите дигитални инструменти за проследяване параметрите на страницата и активностите на потребителите и за отчитане ефективността на кампаниите ви. Със сигурност сте си задавали въпроси дали информацията, която получавате е достатъчно коректна? Или как може да я обобщите на едно място?

Тази услуга включва

 • Настройване на TAG Manager.
 • Инсталиране и настройване на Google Analytics 4 и проверка за правилно отчитане на данните.
 • Създаване на Google Search Console и свързване с Google Analytics.
 • Свързване, настройка или проверка на инструментите за платени реклами.
 • Настройване на платформа за имейл маркетинг и нейното обвързване с Magento или друга платформа.
 • Обобщаване на информацията в Data Studio.
 • Създаване на цялостен отчет, включващ всички комуникационни канали и KPI`s.

Анализ на данни

Анализът на данните е неразделна част от всеки бизнес. Той ви позволява да определите количествено своите постижения, да идентифицирате тенденциите и хипотезите и в крайна сметка да вземете по-добри решения за развитието на онлайн бизнеса ви. Анализът на данните също е ценен за разбирането на това как клиентите взаимодействат с вашата страница. Чрез него можете да определите кое работи и кое не.

Анализът на данни в електронната търговия помага за растежа на бизнеса ви, като предоставя информация за:

 • поведението на клиентите
 • удовлетвореността на клиентите
 • стойността на клиентите през целият им живот на вашата платформа
 • ефективността на продажбите и на продуктите
 • както и много други

Данните могат да бъдат анализирани с помощта на различни аналитични инструменти, в зависимост от това какво търсите. Нашите специалисти разполагат със знания и опит, както в работата с различни инструменти, така и с аналитично мислене и бързина.

Искате повече информация?
Свържете се с нас