Skip to main content

Какво представлява:

SEO оптимизацията на страницата е от съществено значение за целите на бизнеса ви. Независимо дали става въпрос за чисто информационна страница или онлайн магазин, оптимизацията съществено може да подобри естествения трафик към сайта и да привлече нови потребители.

Ние не работим по шаблони! Всеки сайт е уникален сам по себе си и затова SEO оптимизацията му също трябва да бъде уникална. В PowerBrand подхождаме строго индивидуално за всеки клиент.

Какво включва услугата:

  • Цялостен SEO одит с препоръки и тяхната приоритизация какво да се подобри
  • Разработване на стратегия за съдържание след щателно проучване на ключови думи и създаване на семантичен анализ
  • Анализ на външните и вътрешни линкове и изграждане на backlink стратегия
  • Препоръки за UX на сайта.

Как ще ви помогне:

Ще ви помогнем да разберете всичко важно за представянето на вашата интернет страница при органични търсения в Google.

Ще се уверите дали лесно и ефективно намират вашите посетители страницата ви в интернет.

Ще научите колко от търсенията, по определени ключови думи, водят на вашата страница и какъв е потенциалът ви за ръст, какво е вашето представяне спрямо конкурентите ви.

Ще фокусираме вниманието ви върху всички техническите аспекти за добро представяне при органичните търсения, като с помощта на инструменти ще ви покажем каква част от страниците ви са индексирани от Google и в каква дълбочина.

Ще включим и каква част от съдържанието на страниците ви е дублирано (от гледна точка на търсачката) и как това може да бъде преодоляно, ще направим одит на линковете към външни сайтове и каква част от тях са токсични и свалят вашия рейтинг при търсенията.

И не само! Като част от SEO анализа ще получите доклад с всички открити проблеми и тяхната тежест за представянето на страницата при органичните търсения.

ПОСЛЕДНИ ПРОЕКТИ

Правим по-красиво дигитално пространство

Искате повече информация?
Свържете се с нас