Skip to main content

Стратегия на марката

Харесваме определението на Марти Ноймайер, който счита,че бранд стратегията е „план за систематично развитие на марката в съответствие с бизнес стратегията“. Стратегията на марката ни помага да разберем кои сме, защо съществуваме и е план за действие, който да ни насочва да  комуникираме с нашите публики последователно и консистентно, за да постигаме заложените цели.

 Предлагаме тази услуга на нашите клиенти, когато започнаха да искат да им направим „ново лого“ за „новата интернет страница“ или да „пооправим старото“. Повече от 20 години се занимаваме със създаване на марки и тяхното развитие, а последните 5 правим същото с голям фокус върху дигиталното им присъствие.

Процесът по създаване на бранд стратегия

Минаваме през няколко основни етапа при създаване на стратегията на марката:

 • Ясно дефиниране на функционални и емоционални характеристики, които марката има спрямо конкурентните такива.
 • Разбиране на конкуренцията на пазара. Отлично познаване на продуктите и услугите им, което включва задължително тяхното тестване.
 • Описание и визуализация на buying persona. За кого ще  е предназначен продуктът, в какви ситуации ще се сещат клиентите за него и кога ще искат да го използват?
 • Персонификация на марката, нейният тон на комуникация.
 •  Позициониране- как искаме да се възприема от потенциалните клиенти.
 • Основно послание/слоган/ключова мисъл.
 •  Цветови и графични елементи и внушения, които трябва да присъстват в логото.

И всичко това го правим заедно с клиента. Използваме съвременни методики и игрови похвати, за да изработим заедно с вас стратегията, основата на бранда. Ще ви разкажем малко повече за тях.

Lego Serious Play (LSP)

Методът е теоретично обоснован и емпирично доказан, и помага на екипи и отделни хора в организациите да видят своите предизвикателства по нов начин. Едно от приложенията на този метод е при създаване на бранд стратегии.  Методът LEGO® SERIOUS PLAY® е изграден около семпли елементи и правила. Чрез използването на триизмерни LEGO® модели ви помагаме да създадете вашата визия и философия за марката. Разиграваме реалистични сценарии, които визуализират предизвикателствата и възможностите пред вас. Това предоставя изцяло нова гледна точка към вашата марка и света около нея. Комплексността на процесът на създаване на стратегия се намалява и неусетно и много интуитивно наместваме вашето разбиране, планове, идеи. Сложността се намалява и се споделят ценни знания. LSP прави по-лесно и по-конструктивно справянето с предизвикателствата,  тъй като проблемите се „поставят на масата“ чрез LEGO® модели и по този начин стават по-конкретни, конструктивни и по-лесни за работа.

Сертифицирани маркетинг експерти на LSP методологията, ще ви преведат през целия процес.

"People do not buy product and services. They buy relations, stories and magic."
Seth Godin

Лого и идентичност на марката

Логото е съвкупност от символи, съставени от текст и изображения, които помагат да идентифицираме марките.  Доброто лого е в основата на всяка марка. То помага на клиентите ни да разберат какво правят, в какво вярват, кои са и какво ценят. 

Принципите, от които се ръководим когато правим едно лого са:

Логото трябва да ви разграничава от конкуренцията.

Логото трябва да дава идея за естеството на вашия бизнес.

Логото трябва да е семпло и да има символика и идея .

Основни елементи на логото

 • цветност/ черно-бял вариант
 • типографията
 • символи и икони
 • динамични и статични елементи
 • контекстът, в който се използва

Цветът е един от най-мощните, но загадъчни елементи на брандирането. Изследванията показват, че може да повлияе на всичко – от възприемането на марката до намерението за покупка. Цветове предизвикват различни емоции, защото нашите асоциации с цвета са много субективни.

Типографията е разширение на вашето лого; следователно, първо започваме с дизайн на лого. Въпреки това, типографията е по-важна от всякога, тъй като хората консумират думи на различни носители. Нещо, което работи върху вашата опаковка, може да не работи добре на вашия уебсайт, така че е важно да вземеме предвид не само как  типография съответства на  марка, но и многото приложения, за които ще се използва.

Символите и иконите понякога придружават типографията на марката. Те могат да бъдат конкретни или съставени от абстрактни геометрични елементи. В някои случаи логата включват също декоративни елементи.

Динамичнни и статични елементи

Не винаги логото е нещо статично,  т.е да изглежда еднакво навсякъде, където го поставяме. Понякога е добре да има динамични елементи или цялото да е такова и  да се променя в зависимост от неговия контекст. 

Идентичност на марката

Идентичността на марката е набор от визуални елементи, които ни помагат да комуникираме ефективно и последователно. Базовата идентичност на марката включва три основни елемента: лого,  цветова палитра и типография. Разширената идентичност на марката се допълва от  стилистиката на фотография, илюстрацията, иконите и визуализацията на данните. Много често това го правим постепенно за нашите клиенти, в процеса на работа и според нуждите им.  

Правила за прилагане на марката

Правилата за прилагане на марката служат като наръчник за това как да се използва марката в съдържанието и комуникацията, които създавате. Поддържането на качеството и последователността в прилагане на марката може да бъде предизвикателство, особено ако работите с хора на свободна практика или външни агенции. Следователно правилата на  марката трябва да включват достатъчно насоки, за да дадат възможност на всеки творец да създава работа, която укрепва марката, вместо да я отслабва.

Правилата за прилагане на марката представляват файл, в който структурирано са описани те. За да сме сигурни, че те са изчерпателни, ние включваме: 

 • Същност на марката 
 • Тон и начин на изказа на марката 
 • Послание/слоган/ и начин на използване.
 • Основни стълбове на посланията.
 • Визуални насоки: лого, цвят, типография,
 • Изображения (фотография, илюстрация)
 • Интерактивни елементи – видео и т.н.

Не трябва да забравяме, че силата на марката се определя от консистентността при нейното използване.

ПОСЛЕДНИ ПРОЕКТИ

Правим по-красиво дигиталното пространство

Искате повече информация?
Свържете се с нас