Създаване на нов бранд и медицински портал

DIagnosa.info

Създаване на нов бранд

Предизвикателството

Diagnosa.info е интернет страница, която адресира една много важна тема за цялото ни общество. Тази на очното здраве и редките заболявания като цяло. В България не съществува източник на надеждна, добре структурирана и лесна за разбиране медицинска информация, която да помага на хората и вече диагностицираните пациенти. Това е един много труден емоционално и физически процес. Пациентите и техните близки се чувстват стресирани не само в борбата с диагностицирането и лечението на самото заболяване, но и с липсата на достоверен източник на информация.

Като професионалисти с дългогодишен опит и работа с пациенти в международни компании, основателите на Diganosa.info имат амбициозната цел, заедно с екип от медицински специалисти, да създадат интернет страница, който да помага на пациентите и техните близки. Основният им фокус е в набиране на надеждна информация и създаване на общност, в която хората споделят едни и същи трудности, предизвикателства и намират подкрепа и разбиране.

Като първа стъпка, нашата задача беше да създадем едновременно модерен бранд, който вдъхва силна експертиза в медицинската индустрия, но в същото време е човечен, с отношение и разбиране към хората.

01

Решението

Създадохме бранд със силен характер – сериозен, стабилен и уверен, с подчертана компетентност и медицинска експертиза, бранд, който внушава позитивен жизнен стил и оптимизъм.

Използвахме комбинация от експлицитни, но същевременно меки цветове, които са типични за здравната индустрия, но имат и добавен характер. Брандът на Diagnosa.info няма тежки елементи – той говори ясно и кратко, с тежестта на експертизата и човешкото разбиране.

Логото  комуникира цикличността и кръговрата – този на житейския и здравен път и този на знанието и необходимостта от информация, която се актуализира постоянно.

02

Създаване на нова интернет страница

Предизвикателството

Създаването  на портал, който цели да бъде източник на голям обем от информация и в същото време да изглежда максимално лесен и опростен като структура, е истинско предизвикателство. Критична точка беше да намерим правилния подход за основното меню и навигационните елементи, така че от пръв поглед потребителят да може да се ориентира.

03

Решението 

Изградихме интуитивна и достъпна интернет страница. Успяхме да разработим платформа, която ще помогне на пациентите да намерят необходимите ресурси и информация с лекота, осигурявайки им по-добро разбиране и подкрепа през техния здравен път. Цялостният дизайн е максимално изчистен в тон с индивидуалността на бранда. Същевременно е адаптивен и в бъдеще лесно може да отговори на нуждите на разрастващото се съдържание в него.

Логичното структуриране на информацията беше от ключово значение за нейното лесно възприятие. Обърнахме сериозно внимание на SEO оптимизацията с цел  привличане на органичен трафик. Подбрахме правилните ключови думи и ги сложихме в заглавия, подзаглавия, акценти и наситихме съдържанието на статиите. Заложихме и на качествени релевантни снимки и графични материали, в стилистиката и философията на бранда.

Благодарим на Мария и Иван, че ни се довериха и ни направиха част от създаването на един толкова полезен и нужен за обществото ни портал. Пожелаваме късмет на Diagnosa.info и вярваме, че платформата ще се превърне в място където, хората намират подкрепа за здраве и вдъхновение за живот.

04

Доверихме се на Powerbrand в изработването на нашия нов бранд "diagnosa.info'. Основната ни цел беше да получим модерна визия с характер и увереност, която вдъхва надежда и позитивизъм.
Съвместно с тях изработихме лого, което комуникира цикличността и кръговрата. Получихме крайният резултат - Медицински Портал, който сам по себе си е лесен за навигация независимо от големия обем информация. Цялостният дизайн е максимално изчистен, в тон с индивидуалността на нашия бранд, същевременно е адаптивен и в бъдеще лесно може да отговори на нуждите на разрастващото се съдържание.

Изказвам сърдечни благодарности на колегите от Powerbrand и им желая както успехи, така и още много нови, доволни клиенти.

Мария ТрифоноваOсновател и управител на diagnosa.bg
diagnosa.info

Медицински портал, адресиращ очното здраве и редките заболявания

Искате да създадем и вашия нов портал?
Свържете се с нас