Skip to main content

От началото на м. септември стартирахме нашето Партньорство с Cloud Cart -иновативна платформа, която предлага ecommerce-as-a-service услуга, позволяваща на над 2000 онлайн търговци да използват мощните e-commerce и маркетинг инструменти, разработени от компанията. Така, малки, средни и големи компании реализират повече продажби и повишават удовлетвореността на клиентите си. CloudCart предлага решения за улеснение на своите търговци като: достъп до CloudCart Analytics, иновативен чекаут процес, маркетинг инструменти, разнообразни варианти за отстъпки и промоции, автоматизации и интеграции със стотици решения за плащания, доставки, управление на бизнеса и много други. Разбира се, създаването на онлайн магазин е само началото и неговото развитие и налагане е от съществено значение за успеха му. Тук идва ролята на агенции като Power Brand, който разбират как ефективно да правят това. 

Вярваме, че нашият дългогодишен опит в областта на дигиталния маркетинг и онлайн продажби, както и екипът от професионалисти ще допринесат за развитието на бизнеса на клиентите на Cloud Cart и ще ни даде възможност да придобием нови умения и опит.

Как ще си партнираме в e-commerce?

Power Brand се включва в Growth екосистемата на CloudCart и може да помогне на търговците в няколко основни направления:

  • Стратегическо – разработване на комуникационни стратегии за постигане  на предварително заложени цели, създаване и бюджетиране на комуникационния кампании; анализ на пазара и конкурентите, измерване на ефективността за постигане на продажбите; насоки за осъществяване на ефективен брандинг – създаване, репозициониране и др. 
  • SEOОдитиране представянето на онлайн магазините и изпълнение на препоръките от одита 
  • Изпълнение и управление на кампании в Меta и Google
  • Управление на социални мрежи – създаване и управление на профили в  социалните мрежи
  • Създаване на онлайн магазини за наши клиенти, използвайки платформата на Cloud Cart.

Защо сме успешни?

Това, което ни отличава от много други е, че сме силно ориентирани за постигане на заложените цели по възможно най-ефективен начин, високото качество и бързината с която работим. 

Ами, хайде да се залавяме за работа☺ Успех!