Skip to main content

Подходът при определянето на бюджета за дигитални кампании за стартиращ онлайн магазин и за вече наложен с натрупани аудитории и клиентска база е различен. Когато сте стартиращ магазин – началото е по-трудно. В този период се изисква най-голямо търпение и постоянство, за да се достигнат заложените цели.

Повечето онлайн търговци считат, че основната инвестиция, за да започнат онлайн бизнес е в платформата и осигуряването на стоката. Това до голяма степен е вярно, но без да информирате вашите клиенти за съществуването на вашия онлайн магазин и за качеството на вашите стоки/услуги няма как да очаквате да постигнете продажби. Поради тази причина ефективната инвестиция в дигитални кампании и комуникацията като цяло са критично важни за привличането на клиенти.

Е, точно за това ще ви разкажем днес в тази статия.

От къде да го захванете при структурирането на дигиталните кампании?

Започнете с определяне на целите за дигиталните кампании

Определете какво искате да постигнете с вашата дигитална кампания. Правилното дефиниране на целите и очакванията ще са в основата на структурирането на кампаниите и бюджета.

Вариантите за залагане на цели са няколко:

  • повишаване на информираността и ангажираността с марката/ите, които продавате и в магазина;
  • привличане на качествен трафик към сайта;
  • увеличаване на продажбите;
  • генериране на повторни продажби.

Ако никой не е чувал за вас, започнете с привличане на вниманието на потенциалните си клиенти, накарайте ги да посетят страницата и да разгледат продуктите.

Дефинирайте вашата аудитория за дигиталните кампании

Започнете с проучване на целевия си пазар. Разберете техните демографски данни, интереси и проблеми, с които се сблъскват при използването на вашите продукти. Излезте от офиса- ако вашите продукти се продават във физически магазин, отделете време и наблюдавайте какви хора ги купуват, опитайте се да поговорите с тях. Тази информация ще ви помогне да създадете „личности на купувачи“ (buying persona), които ще са вашите „идеални купувачи“. Анализирайте настоящите си клиенти и тези, които ви следват и се ангажират със съдържанието, което качвате в социалните мрежи и ги сравнете с „Идеалните купувачи“. Какво е общото и различното?

Е, вече със сигурност имате много точен портрет на вашата целева аудитория.

Наблюдавайте и вашите конкуренти. Анализирайте тяхната  аудитория. Към кого са насочени и как достигат до тях, кои канали използват? Това може да ви насочи към потенциални сегменти от аудиторията, които може да сте пренебрегнали.

Изберете правилния канал и вид на кампанията

Проучете и идентифицирайте най-ефективните канали за популяризиране на вашия онлайн магазин. За да вземете правилно решение трябва да знаете кои канали и кои видове кампании за коя част на фунията работят. Ето няколко общи насоки за това:

Meta Ads – в зависимост от вида на кампанията работят в  горната, средната и долната част на фунията.

Meta remarketing ads – средна и долна част на фунията.

Спонсорирани постове в Мета горна част на фунията.

Блог статии – в средната част на фунията.

Google Discover Ads – най-вече горна част на фунията.

Google Display Ads – работят основно за горна част на фунията. Ако се използват за динамичен ремаркетинг може да работят и за долна част на фунията.

Google Search – най-вече към средна и долна час на фунията.

YouTube – най-вече в горна част на фунията за достигане до нови хора. Но може да се ползва и за долна част на фунията – ако създадете персонализирано рекламно видео, с което да ретаргетирате хората.

Google Ads Gmail.com – най-вече в долна част на фунията.

Google Ads Maps –  основно в средна и долна част на фунията.

Google Organic Search – по-скоро в средна и долна част на фунията.

И така, стигаме до определяне на бюджета за дигиталните кампании

Обикновено бюджетът се определя като процент от приходите ви от онлайн (или онлайн и офлайн в някои случаи) продажбите. Той варира от 10-30% от тях в зависимост от:

  • маржът, който имате при продажбата на стоките;
  • етапът на развитие и налагане на онлайн магазина;
  • инвестицията, която прави конкуренцията във вашия бранш.

Ако сега стартирате налагането на вашия онлайн магазин, трябва да се подготвите за по-голяма инвестиция. Нашият опит показва, че поне една година от пускането на магазина трябва да имате готовност да реинвестирате печалбата си в комуникация или даже да инвестирате повече от това. Вижте колко и в кои канали инвестират конкурентите ви. Ако имат повече опит от вас, те със сигурност са минали по вашите стъпки и са елиминирали част от проблемите, с които се сблъсквате и вие. Други фактори, който влияят върху обемът на инвестицията са сезонността на продажбите и размерът на вашата целева аудитория.

Проследете ефективността на дигиталните кампании

Наблюдавайте ефективността на вашите кампании в Google и Meta каналите. Използвайте ключови показатели за ефективност (KPI), като честота на кликване (CTR), процент на реализация и възвръщаемост на разходите за реклама (ROAS), за да оцените ефективността на вашите рекламни усилия. Един от ключовите показатели, които следим при изпълнението на кампаниите е възвращаемостта на рекламната инвестиция. За това как я определяте и кога тя започва да е ефективна ще говорим в някоя от следващите ни публикации.

Оптимизирайте стратегията на по-ефективни дигитални кампании

Въз основа на данните за ефективността коригирайте стратегията си, за да подобрите ефективността на кампаниите си. Разпределете повече бюджет за канала, който генерира по-добри резултати, и оптимизирайте вашите рекламни послания и насочване, за да подобрите общата ефективност на кампанията си. Например, ако имате много въпроси от клиенти за цената на даден продукт, независимо, че сте я сложили в рекламата, явно има проблем с разбирането или видимостта й. Не го пренебрегвайте!

Продължителност на дигиталните кампании

Продължителността на вашата кампания трябва да се основава на вашите цели и естеството на вашите продукти или услуги. Като общо правило една кампания трябва да продължи най-малко месец, за да позволи събирането на достатъчно данни и да започне оптимизация от платформите. Някои кампании обаче може да изискват по-голяма продължителност, особено ако са сезонни или включват продукти с висока стойност. Ако кампанията ви дава добри резултати- не я спирайте, независимо от предварително заложени срокове. Направете всичко възможно да разбере кои са факторите тя да е толкова успешна.